Възможна измама около ситуацията с коронавирус

Бъдете внимателни! Не само в столицата, но и из селата.

Категории: