Образование

152 основно училище „Св.Св. Кирил и Методий”

Адрес: ул. „Цар Симеон І” № 62

Данни за училището: По данни на Музея на Образованието в Габрово, училището в с. Мърчаево е построено през 1897 година с доброволните дарения на населението на селото. Вече 110 години в селото всяка есен училищният двор се огласява от детски смях и игри. Училището е

Subscribe to RSS - Образование