152 основно училище „Св.Св. Кирил и Методий”

Адрес: ул. „Цар Симеон І” № 62

Данни за училището: По данни на Музея на Образованието в Габрово, училището в с. Мърчаево е построено през 1897 година с доброволните дарения на населението на селото. Вече 110 години в селото всяка есен училищният двор се огласява от детски смях и игри. Училището е

факторът, който задържа младите хора да не се преселят в големия град и да обезлюдят селището. Към училището има и детска градина в която се отглеждат деца, които продължават образованието си в училището.
Образователна дейност: В училището се обучават ученици от първи до осми клас по утвърдена програма от ЗНП. Учителският колектив е млад и амбициозен. Всички са с допълнителна квалификация и курсове. Залегнали са извънкласните дейности.
Проекти
: Училището работи по различни проекти: 1. Изследване на народното творчество на региона. 2. Съхранение на културно-историческото наследство на селото. 3. Пътека към Бъдното – проект за залесяване на пътя до Манастира „Света Троица”.

Източник: http://www.raionvitosha.eu/index.php?page=education_bg