Мърчаево

Като цяло информацията е доста оскъдна. Добре е все пак, че някой се е сетил да направи този сайт!!! Имам само една забележка - Мърчаево не е "Пернишко", както се споменава.