Ремонт на мост в Мърчаево "реже" обходен, но без задръствания път

Ремонтират мост в Мърчаево. Иззиданите основи от камък си остават, а железобетонна конструкция се строи отгоре му. Този ремонт реално "отсича" не дотам известния обходен маршрут срещу задръстванията, за който писахме преди тук: Прекият път за София през Мърчаево

Ето къде се намира моста: