Кметство село Мърчаево

Ул. “Черешова градина” № 1, ПК 1696
Гергин Георгиевкмет
Приемно време за граждани:
вторник от 9:30 ч. до 12:30 ч. и
четвъртък от 14:00ч. до 16:00 ч.
стационарен тел: 999 42 91

Категории: