До АдминО - въпроси и предложения

Как се пуска анкета и въобще възможно ли е да се пусне анкета?