Изи лан vs Корез нет

Какво ви е мнението за двата доставчика?